Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Allow only 1 product in Cart

Mô tả

This Plugin gives you the functionality when the user clicks on Add to Cart button it’ll clear their previous cart data entirely and add new cart data, only allow one product purchase at a time.

Some time cart empty function does not work for login user and Persistent cart scenario.

Cài đặt

  1. Upload allow-only-1-product-in-cart folder to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the \’Plugins\’ menu in WordPress.
  3. That\’s it you are ready to go 🙂 .

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Allow only 1 product in Cart” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • First version.