Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Plugin Name: Allow CORS XML-RPC

Mô tả

This plugin allow CORS(Cross-Origin Resource Sharing) for XML-RPC API.

Cài đặt

  1. Upload the allow-cors-xml-rpc directory to the /wp-content/plugins/ directory in your WordPress installation
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Plugin Name: Allow CORS XML-RPC” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp