Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

All in One SEO Pack & qTranslate-X

Mô tả

Enables qTranslate-X multilingual framework for plugin All in One SEO Pack.

At least version 3.2 of qTranslate-X is required.

This plugin is currently a work in progress, please review the Known Issues and report the features, which did not work for you.

Known Issues

There are currently no known issues.

Cài đặt

Standard, as any other normal plugin hosted at WordPress.

Hỏi đáp

Installation Instructions

Standard, as any other normal plugin hosted at WordPress.

How do I open a page with configuration options?

Plugin does not have any configuration options, simply activate it and it will enable the translation of relevant fields for All in One SEO Pack back- and front-end.

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“All in One SEO Pack & qTranslate-X” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release