Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

All-in-One Debug Lab

Mô tả

The “All-in-One Debug Lab” plugin, makes it easy to search and locate errors in wordpress.

View “debug.log” file

You can see the “debug.log” file, through this debug plugin.

Toggle Debugging

Now you can enable/disable debugging with a click. No need to manually edit wp-config.php

Clear Log

Easily clear your “debug.log” file with one click.

Download Log

Easily download your “debug.log” file with one click.

Cài đặt

  1. All-in-One Debug Lab can be installed directly through your WordPress Plugins dashboard.
  2. Click “Add New” and Search for “All-in-One Debug Lab”
  3. Install and Activate.

OR

  1. Unzip and Upload all-in-one-debug-lab.zip to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“All-in-One Debug Lab” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp