Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

All custom fields & groups

Mô tả

[ ✅ 𝐒𝐄𝐂𝐔𝐑𝐄 𝐏𝐋𝐔𝐆𝐈𝐍𝐒 b𝓎 𝒫𝓊𝓋𝑜𝓍 ] :

• Revised for security to be reliable and free of vulnerability holes.
• Efficient, not to add any extra load/slowness to site.
• Don’t collect private data.

Plugin Description

Output all custom fields of groups from “Advanced Custom Fields”, Pods or etc…

Available Options

See all available options and their description on plugin’s settings page.

Ảnh màn hình

  • screenshot

Cài đặt

A) Enter your website “Admin Dashboard > Plugins > Add New” and enter the plugin name
or
B) Download plugin from WordPress.org , Extract the zip file and upload the container folder to “wp-content/plugins/”

Hỏi đáp

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“All custom fields & groups” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First release.