Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

All BD Mobile Payments Gateway

Mô tả

All Bangladeshi Mobile Payment gateway for woo-commerce.

Current plugin

 1. bKash
 2. Rocket
 3. Nagad
 4. SureCash
 5. UCash
 6. mCash
 7. MYCash

If you have suggestions for a new add-on,
feel free to email me at jamunaitbd@gmail.com

Ảnh màn hình

 • Payment gateway page.
 • Payment gateway settings page.
 • Payment gateway in checkout page.

Cài đặt

 1. Use the Plugins -> Add new -> Upload menu and select plugin’s zip file to open.
 2. Wait for the upload to complete and activate the plugin.
 3. Add your Payment Gateway details in WooCommerce/Setting/Payment Gateways

Alternatively, upload the folder of the plugin to your /wp-content/plugins/ folder then follow steps 2 and the rest as above.

Hỏi đáp

Can I use this with WooCommerce?

Yes, you can use this for WooCommece Checkout to take payment online.

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
Got many errors after installing the plugin. Can’t be used at all, I think.
Đọc tất cả 4 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“All BD Mobile Payments Gateway” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

3.0

 • Added new Payment gateways.

2.0

 • A change since the previous version.

1.0

 • Initial release.