Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Alex Syntax Highlighter

Mô tả

Alex Syntax Highlighter highlights code in the theme editor for easier understanding.
See http://anthony.strangebutfunny.net/my-plugins/syntax-highlighter/ for help

Ảnh màn hình

  • Here’s a screenshot of it in action

Cài đặt

  1. Upload the directory “alex-syntax-highlighter”to the/wp-content/plugins/` directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Navigate to the theme editor and now the code will all be highlighted accordingly

Hỏi đáp

Is this plugin compatible with WordPress Multi Site?

Yes!, this plugin is absolutely compatible with WordPress Multi Site, It allows every site with the theme editor to have syntax highlighting.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Alex Syntax Highlighter” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp