Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

AldoOne-Workout

Mô tả

A responsive and simple way to display your workouts. Create new workouts, add exercises, descriptions, video links and copy-paste the shortcode into any post/page. This free version is NOT limited and does not contain any ad.

Cài đặt

  1. In your WordPress admin panel, go to Plugins > New Plugin
  2. Find AldoOne-Workout plugin by Alaettin Dogan and click Install now
  3. Alternatively, download the plugin and upload the contents of aldoOne-workout.zip to your plugins directory, which usually is /wp-content/plugins/
  4. Activate the plugin

Hỏi đáp

Usage
  1. Create new Workouts.
  2. Add shortcode [aldoOne-workout] to any post/page.
Support

Email support: alaettin87@gmail.com

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“AldoOne-Workout” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Responsive Workout custom type/shortcode