Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Aktualna data

Mô tả

Ten prosty plugin dodaje shortcode’y na wyświetlanie aktualnej daty (dzień, miesiąc, rok).

Wtyczka stworzona przez bezpiecznyvpn.pl

Cài đặt

  1. Upload aktualnadata.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Aktualna data” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp