Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Newsletter using Sendy

Mô tả

Newsletter using Sendy used for newsletter form submit using ajax.

FEATURES

is easy to use
Shortcode to put anywhere in the site to show subscription form.
AJAX submission for forms

Cài đặt

Admin Installer via zip

  1. Visit the Add New plugin screen and click the “Upload Plugin” button.
  2. Click the “Browse…” button and select zip file from your computer.
  3. Click “Install Now” button.
  4. Once done uploading, activate Newsletter using Sendy.

Manual

  1. Upload the Custom Post Type UI folder to the plugins directory in your WordPress installation.
  2. Activate the plugin.
  3. Navigate to the Settings > Newsletter Settings Menu.

That’s it!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Newsletter using Sendy” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

= 1.0
* Initial version

= 1.1
* Add support for i18 language.