Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Airpay.vn cho Woocommerce

Mô tả

Tích hợp cổng thanh toán Airpay.vn vào Woocommerce.

Cài đặt

  1. Upload thư mục ‘airpayvn-woocommerce-wordpress’ vào wp-content/plugins
  2. Kích hoạt plugin trong khu vực Plugins -> Installed Plugins
  3. Vào Woocommerce -> Settings -> Payment Gateways và chọn Airpayvn

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Airpay.vn cho Woocommerce” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp