Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Air Quality Data from Foobot

Mô tả

This plugin lets you show the data from one or more Foobot Air Quality Monitor devices on your WordPress site in a simple table. Please check out the demo site.

Credits

Icon made by Vitaly Gorbachev from www.flaticon.com

Ảnh màn hình

  • The data table.

Cài đặt

  1. Download the plugin .zip archive and unpack it.
  2. Locate the plugin file and upload to your website Plugins folder.
  3. Log into WordPress and activate the plugin.
  4. Once the plugin is activated, go to Settings > Foobot API and add your Foobot API username and API key (Get your Foobot API key here).
  5. Use the shortcode [foobot-show-data device="foo"], where foo is your device name, to show the world your AQ data!

Hỏi đáp

Do I need to have a Foobot device to use this plugin

No, but you do need access to one via the Foobot API in order to display data on your site.

Can you sell me a Foobot Air Quality Monitor?

Sorry, no. I need both of mine for testing purposes.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Air Quality Data from Foobot” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.2

  • Add credits and assets for plugin repo

1.1

  • Initial plugin version