Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Air Horn

Mô tả

This plugin plays an air horn when you login, and adds an air horn button to the WordPress toolbar.

Usage:

Login and hear the Air Horn!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Air Horn” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.0.1

  • First Version.