Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Aioseo Multibyte Descriptions

Mô tả

Aioseo Multibyte Descriptions is wordpress plugin for multibyte language user , work well with All in One SEO Pack autogenerating META descriptions.

Cài đặt

 1. Download and Unzip.
 2. Upload the aioseo-multibyte-descriptions foldero to your WordPress plugins directory inside of wp-content.
  (/wp-content/plugins/aioseo-multibyte-descriptions).
 3. Activate the plugin.
 4. Setting the plugin options.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Aioseo Multibyte Descriptions” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.0.6

 • Modify plugin url

0.0.5

 • Fix js bug
 • Use Roles and Capabilities (user levels by plugins is deprecated)
 • Tested All in One SEO Pack 1.6.12.2

0.0.4

 • Edit readme.txt

0.0.3

 • Add readme.txt

0.0.2

 • Edit text

0.0.1

 • Create Aioseo Multibyte Descriptions