Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Aino Notification Banner Block

Mô tả

You can use the Aino Notification banner block together with the free Aino Full Site Editing block theme.

Block

This plugin provides 1 block.

  • Aino Notification Block Create alert, error, info, help, welcome, success and warning notification banners and fullscreen info bars with Aino's Notification Banner Block.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Aino Notification Banner Block” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Aino Notification Banner Block” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Aino Notification Banner Block” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Release