Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

AinoBlocks Accordion Faq Block

Mô tả

Create Frequently Asked Question’s and Accordions with Aino’s Accordion and FAQ Block. You can use the block together with the Aino block theme for Full Site Editing.

Block

This plugin provides 1 block.

  • AinoBlocks Accordion FAQ Block Create Frequently Asked Question's and Accordion toggles with Aino's Accordion and FAQ Block

Đánh giá

20 Tháng Chín, 2023
I wanted a simple, nice looking accordion to use with the block editor - without having to also get a whole suite of other custom blocks added too. I also know Elma Studio is invested in the block editor and doing things the right way so I trust them!
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“AinoBlocks Accordion Faq Block” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“AinoBlocks Accordion Faq Block” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “AinoBlocks Accordion Faq Block” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.1.3 August 1, 22

  • Bugfix: Border CSS.

1.1.2

  • Enhance: Border CSS.

1.1.1

  • Enhance: Delete default background color.

1.1.0

  • New: Content toggle style.

1.0.1

  • Bugfix: Add a default margin below block.

1.0.0

  • Release