ai-twitter-feeds

Mô tả

Plugin này đã bị đóng kể từ ngày 7 Tháng Ba, 2024 và không khả dụng để tải xuống. Lý do: Lỗi bảo mật.

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
Cannot activate, nor delete this plugin: Fatal error: Cannot redeclare class OAuthSignatureMethod_HMAC_SHA1 in /home/content/p3pnexwpnas10_data01/47/2867347/html/wp-content/plugins/ai-twitter-feeds/twitteroauth/OAuth.php on line 120
Đọc tất cả 19 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“AI Twitter Feeds (Twitter widget & shortcode)” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp