Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

AI Disable Comments

Mô tả

With this plugin you can disable or delete all approved, pending or spam comments and pings only with one click.

Ảnh màn hình

  • AIDC Settings page with all options.

Cài đặt

The installation of AI Disable Comments plugin is more than easy. You just need to follow the next three steps:

  1. Upload aidc folder from zip archive to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  3. Go to AIDC Settings page and select wanted option.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“AI Disable Comments” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1.1

  • Fixed plugin icon url

0.1

  • Main version of AI Disable Comments