Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Ahmeti WP Helpers

Mô tả

Performance focused, and you can activate some helpers easily.

  • Disable Rest Api for Guests
  • Disable XML RPC
  • Javascript Defer & CF

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Ahmeti WP Helpers” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Ahmeti WP Helpers” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Ahmeti WP Helpers” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.1.0

  • Added Javascript Defer & CF

1.0.0

  • Added Disable Rest Api
  • Added Disable Xml Rpc