Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Google Remarketing

Mô tả

Allows you to specify a default Google Display Network Remarketing tracking code to your entire site. You can then override that code on a per post/page/custom_post_type basis.

Basic structure taken from the Adwords-Remarketing plugin, but added much needed default behavior and settings.

Cài đặt

  1. Add plugin to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Navigate to ‘Settings’ -> ‘Google Remarketing’ to specify a default tracking code and which post types you want to be able to override.
  4. When you are adding or editing pages you will now have a new meta box to enter a custom pixel for that page.

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Add plugin to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Navigate to ‘Settings’ -> ‘Google Remarketing’ to specify a default tracking code and which post types you want to be able to override.
  4. When you are adding or editing pages you will now have a new meta box to enter a custom pixel for that page.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Google Remarketing” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

  • Settings link on plugin page

1.0

  • Initial load of the plugin.