Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Affiliates Manager WP eStore Integration

Mô tả

This addon allows you to integrate WP eStore with the Affiliates Manager plugin.

When a user pay for an item on your site, this addon will check to see if the user was referred to your site by an affiliate. It will then give commission to the affiliate who referred the user.

This addon requires the Affiliates Manager and WP eStore plugins.

Read the usage instructions here

Cài đặt

  1. Upload affiliatemgr-estore-integration folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

None

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Affiliates Manager WP eStore Integration” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.2

  • Made some improvements to the commission tracking option

1.0

  • First commit to wordpress.org