Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Affiliates Manager Stripe Payments Integration

Mô tả

This addon allows you to integrate Stripe Payments with the Affiliates Manager plugin.

When a user pays for an item on your site, this addon will check to see if the user was referred to by an affiliate. It will then give commission to the affiliate who referred the user.

This addon requires the Affiliates Manager and Stripe Payments plugins.

Read the usage instructions here

Cài đặt

  1. Upload affiliatemgr-stripe-payments-integration folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

None

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Affiliates Manager Stripe Payments Integration” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.2

  • The addon can now award a commission for a subscription/recurring payment.

1.0.1

  • First commit to wordpress.org