Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Affiliates Manager Paid Membership Pro Integration

Mô tả

This addon allows you to integration Paid Membership Pro plugin with the Affiliates Manager plugin.

When members pay for membership on your site, this addon will check to see if the member was referred to your site by an affiliate. It will then give commission to the affiliate who referred the user.

This addon requires the Affiliates Manager Plugin.

Read the usage documentation here

Cài đặt

  1. Upload affiliatemgr-pmpro-integration folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

None

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Affiliates Manager Paid Membership Pro Integration” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.6

  • Fixed an issue where commissions on subscriptions were awarded twice.

1.0.5

  • Fixed some “undefined property” warning notices.

1.0.4

  • Added some new functions to process affiliate commissions for different paid memberships pro payments

1.0.3

  • Updated the function so it listens to new paid membership pro hook

1.0.2

  • Made some improvements to the commission tracking option

1.0

  • First commit to wordpress.org