Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Affiliates Formidable

Mô tả

This plugin integrates Affiliates, Affiliates Pro and Affiliates Enterprise with Formidable Forms and Formidable Pro.

This integration features:
– Affiliates can sign up through forms handled with Formidable Forms.
– Form submissions that are referred through affiliates, can grant commissions to affiliates and record referral details.

Requirements:

Documentation:

Cài đặt

 1. Install and activate Formidable Forms version 2 or later.
 2. Install and activate Affiliates or Affiliates Pro or Affiliates Enterprise.
 3. Install and activate this integration plugin Affiliates Formidable.
 4. Use form actions to enable affiliate registration and/or affiliate commissions through referrals for desired forms. Please refer to the documentation for details.

Note that you can install the plugins from your WordPress installation directly: use the Add new option found in the Plugins menu.
You can also upload and extract them in your site’s /wp-content/plugins/ directory or use the Upload option.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Affiliates Formidable” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

3.0.0

 • WordPress 5.x compatible.
 • Added support for rate formulas (requires Affiliates Pro >= 4.x or Affiliates Enterprise >= 4.x).

2.0.0

 • Affiliates, Affiliates Pro and Affiliates Enterprise 2.x and 3.x compatible.
 • WordPress 4.9 compatible.
 • Now you can configure custom values per forms.
 • Added the option to register affiliates throw forms.
 • Fixed get_entry_meta_info() deprecated notice.