Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Affiliates Captcha

Mô tả

Activate and the Captcha will appear on the affiliate registration form when the Captcha plugin is activated.

Requirements:

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Affiliates Captcha” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

  • WordPress 4.9 compatible.

1.0.0

  • Initial release.