Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Affiliate Link Protect

Mô tả

“Affiliate Link Protect” hides all or specific URL parameters in any link of any WordPress website. A link like “http://domain.com/?affiliateid=1234” is shown as “http://domain.com/” on mouse over in the browser and cannot be detected as an affiliate link.

Donations

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_donations&business=paypalch%40virelin%2ecom

Ảnh màn hình

 • /assets/screenshot-1.png

Cài đặt

 1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/affiliate-link-protect directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
 3. Use the “Settings -> Affiliate Link Protect” screen to configure the plugin (which is optional)

Hỏi đáp

Installation Instructions
 1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/affiliate-link-protect directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
 3. Use the “Settings -> Affiliate Link Protect” screen to configure the plugin (which is optional)

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Affiliate Link Protect” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

 • first version

1.01

 • first update

1.02

 • next update

1.03

 • next update

1.04

 • next update

1.05

 • next update