Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Advanced Rich Text Tools for Gutenberg

Mô tả

This plugin adds the following functionality:

  • Code code, subscript sub, and superscript sup buttons to the formatting toolbar.
  • Inline text and background colour panel (found inside the block sidebar for now).
  • Remove formatting button (found inside the block sidebar for now).

Ảnh màn hình

Đánh giá

15 Tháng Tư, 2020
Despite being the leading plugin for adding Subscript and Superscript to the Gutenberg editor, most of its UI has not be coded in a way to allow translation. A fix has been sent by a member of the community more than a year ago, unfortunately it has not been included by the developer. As it is, this plugin is only of interest to english speaking users.
26 Tháng Một, 2020
Must be integrated into Gutenberg! It also works well with Central Color Palette plugin.
Đọc tất cả 20 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Advanced Rich Text Tools for Gutenberg” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Advanced Rich Text Tools for Gutenberg” đã được dịch qua 9 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Advanced Rich Text Tools for Gutenberg” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.