Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Advanced Reorder Image Text Slider

Mô tả

The plugin is usefull for showing slider and test with links with reorder feature.
Website owner or admin can have go slider setting on admin side add more slider can add number of slider and admin can delete sider.The main feature is reordering feature admin user can reorder any time.

Setting

Advanced Reorder Image Text Slider Setting:-We have given from backend admin can add/edit/delete slider images and can reorder list.

The website owner have to create below credential for their website.

Ảnh màn hình

  • This screen shot description corresponds to screenshot-1.png
  • This screen shot description admin to screenshot-2.png

Cài đặt

Upload the Advanced Reorder Image Text Slider to your plugin, Activate it, then use this short code on for page [Advanced_Reorder_Image_Text_Slider].

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Advanced Reorder Image Text Slider” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp