Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Advanced Permalink

Mô tả

Struggling with SEO friendly links ? need to redefine your permalinks ? Here is the solution. For any further customization feel free to raise a ticket on our website

Cài đặt

Manual

  1. Upload the plugin folder to the ‘/wp-content/plugins/’ directory .

  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Automatic

  1. Go to plugin list from ‘dashboard’. Search our plugin and click to install

  2. Activate it.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Advanced Permalink” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp