Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Advanced Multiple Image Upload

Mô tả

Plugin to upload multiple images and can delete and edit images. Returns attachement ids and can be used in making custom gallery.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Advanced Multiple Image Upload” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp