Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Advanced Media Manager

Mô tả

Serve your WordPress website media and contents directly from your cloud storage such as Amazon S3 and DigitalOcean Spaces.

Highlights

 • Simple interface
 • Connect with Amazon S3
 • Connect with DigitalOcean Space
 • Auto-update – New media files added to website will be automatically copied to cloud storage.
 • Host your media directly from your cloud storage provider or specify a CDN.
 • Automatically rewrites media URL with their respective Amazon S3 or DigitalOcean Spaces URL.
 • Offload Media – Upload existing media library files to Amazon S3 or DigitalOcean Spaces.
 • CDN with or without a custom domain support.
 • You can create new buckets to colud storage through this plugin.

Ảnh màn hình

 • Cloud Storage Provider Configuration.
 • Bucket Section.
 • Storage Settings.
 • Sync Media.
 • Download Media from CDN

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Advanced Media Manager” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Advanced Media Manager” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Advanced Media Manager” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

2.0

 • Added: Download CDN Media images and files to WP
 • Added: Sync media option
 • Fixed : Rewrite url issues
 • Fixed: offload image upload
 • Updated: Latest AWS and DO libraries

1.1

 • Checked : Compatibility for WordPress 6.1.1
 • Updated : Latest CSS & JS libraries
 • Improvements: Bug fixes

1.0

 • Checked : Compatibility for WordPress 5.9.3

0.1

 • Initial beta release version.