Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Advanced Iranian Widget

Mô tả

Iranian webmasters can decide to hide content which are Censored and filtered in Iran eg,(Facebook like botton, twitter API).

Persian Users Support: Technopolis.ir

English Users Support: Info[ǻť]technopolis.ir

Cài đặt

Easy instalation

  1. Download
  2. Extract
  3. upload folder to to wp-content/plugins/
  4. Activate the plugin
  5. drag widget anywhere you wish.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Advanced Iranian Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp