Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Advanced Custom Fields: W4 Post List Bridge

Mô tả

This plugin provides a [post_field field=”field-name”] shortcode connecting an Advanced Custom Fields field to your W4
Post List list template.

Cài đặt

  1. Install Advanced Custom Forms plugin
  2. Install W4 Post List plugin
  3. Upload acf-w4-post-list-bridge.php to the /wp-content/plugins/ directory
  4. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Advanced Custom Fields: W4 Post List Bridge” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release