Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Advanced Comment Validation

Mô tả

This plugin is the most powerfull plugin which easily put the validation on your wordpress comment form.

This plugin is compatibile with other plugin.

In this plugin need to only activate the plugin.

For more plugins, themes and WordPress support , Please visit http://www.interactiveitsolutions.com/

Ảnh màn hình

  • screenshot-1.jpg
  • screenshot-2.jpg

Cài đặt

Extract the zip file and just drop the contents in the wp-content/plugins/ directory of your WordPress installation and then activate the Plugin from Plugins page.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Advanced Comment Validation” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp