Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Advanced Before After Slider

Mô tả

The Advanced Before and After Slider plugin offers a virtual way to show two images in the same frame. Users can manually move the slider to compare both images at once. This plugin help to show before and after image in one frame with movable handle, Main use for comparing two images in one frame with a bar in the middle.

Shortcode Parameters

  • orientation: Orientation of the before and after images (‘horizontal’ or ‘vertical’)
  • before_label: Set a custom before label
  • after_label: Set a custom after label
  • no_overlay: Do not show the overlay with before and after
  • move_slider_on_hover: Move slider on mouse hover?
  • click_to_move: Allow a user to click (or tap) anywhere on the image to move the slider to that location.

Key Features

✔️ Change Before/After Label.
✔️ Horizontal and Vertical Orientation option.
✔️ Image Overlay Option.
✔️ Move the slider on mouse hover.
✔️ Allow a user to click anywhere on the image to move the slider to that location.

How to Use

Advanced Before and After Slider plugin is a very simple way to use, you just put a shortcode anywhere.

Shortcode:

[abas-slider before_src="" after_src="" before_label="Before Label" after_label="After Label" click_to_move="true"]

Click here to see demo

Ảnh màn hình

  • Horizontal View
  • Vertical View

Cài đặt

Easiest way:
1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/plugin-name directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
2. Activate the plugin through the \’Plugins\’ screen in WordPress
3. Use the Settings->Plugin Name screen to configure the plugin

Hỏi đáp

Can I change the before/after labels?

Yes, you can.

Move slider on mouse hover?

Yes

Is this plugin works with horizontal and vertical orientation?

Yes

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Advanced Before After Slider” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Advanced Before After Slider” đã được dịch qua 2 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Advanced Before After Slider” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0.0

Initial release