Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Advanced Archive Blocks

Mô tả

Add Archive Block support Yearly, Monthly, Daily, Weekly and Post Type.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Advanced Archive Blocks” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1.0

  • first release.