Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Advacne WP User Export/Import

Mô tả

Advacne WP User Export/Import allows you
–> to export your users with its default data and meta values.
–> to import users data

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Advacne WP User Export/Import” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp