Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

FAQ plugin

Mô tả

FAQ plugin is a quick, easy way to add an FAQs page.

 • Add questions and answers.
 • Customizing Style.
 • Multiple Instances
 • Updating the order of questions
 • TinyMCE Boutton

Ảnh màn hình

 • FAQ plugin configuration panel

Cài đặt

 • In your Admin, go to menu Plugins > Add
 • Search for FAQ plugin
 • Click to install
 • Activate the plugin

Hỏi đáp

Support Team.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“FAQ plugin” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

2.2.1

 • Minor bug fixes

2.2

 • Minor bug fixes