Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

adminbar drag & hide

Mô tả

Enhance adminbar usability and customization, adding a handle for drag and a button for hide. Particularly advised for website who has a “work in progress” layout.
The plugin also offers the possibility to hide some element of the adminbar like the wp logo.

Ảnh màn hình

Cài đặt

Install through the WordPress directory or download, unzip and upload the files to your /wp-content/plugins/ directory

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“adminbar drag & hide” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

  • Update readme.txt.

1.0.0

  • Initial release.