Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Admin Word Count Column

Mô tả

Cleaned up the old word count plugin. For now, only displays a column and exports a spreadsheet of posts. More features coming very soon.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Admin Word Count Column” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

2.2

  • Improves counting accuracy

2.1.1

  • Spreadsheet fix

2.1

  • Settings added

2.0.1

  • Bug fixes

2.0

  • Rewritten

1.1.1

  • Fixed bug that probably made this unusable for most people. No more errors for people without rules set

1.1

  • Admin can create rules based on tags and categories
  • If a post has a tag/category rule, word count is displayed red or green

1.0

  • Initial version