Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Admin users advanced permissions

Mô tả

Adds in user admin page the possibility to choose which categories, tags, and taxonomies they can access in admin pages.

Ảnh màn hình

  • Setting permission on new user form or user edit form

Cài đặt

  1. Upload admin-users-advanced-permissions directory to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Admin users advanced permissions” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.03

  • Minor improvements and bug corrections

1.02

  • Minor improvements and bug corrections

1.01

  • Minor improvements and bug corrections
  • French translation

1.0

  • First version