Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Admin Topbar Visibility

Mô tả

Allows you to hide / show / auto-hide the topbar appearing on the Site when logged.

Ảnh màn hình

  • Settings page of the plugin
  • Admin Topbar Hidden
  • Admin Topbar Visible

Cài đặt

  1. Extract admin-topbar-visibility.zip
  2. Upload the plugin folder to the /wp-content/plugins/ directory
  3. Activate the plugin through the \’Plugins\’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Admin Topbar Visibility” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial plugin release

1.1

  • Fixes

1.2

  • Current tests