Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

ASN(Admin Sticky Notes)

Mô tả

ASN(Admin Sticky Notes) is use for creating notes during your admin side work. it help you to remember pending works.

Cài đặt

  1. Upload the entire ASN(Admin Sticky Notes) folder to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  3. You will see sticky note in admin menu section
  4. click on sticky note menu

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload the entire ASN(Admin Sticky Notes) folder to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  3. You will see sticky note in admin menu section
  4. click on sticky note menu
is this plugin free ?

yes, this plugin is free for lifetime.

is this plugin save my data in database?

No, This plugin save your notes data in local storage. your data will be save in your local system till you shut-down your your system.

Will My nots data save after plugin deactivate/

Yes, your data will safe if you deactivate your plugin. only it will vanish if you shut-down your machine.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“ASN(Admin Sticky Notes)” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp