Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Admin Post Info

Mô tả

As a developer its hard to identify right away what the permalink for the page or post is. Its tedious to click into each page or quick edit to view that information.
This shows the page slug along with the template name if used to identify where and how a page or post is being used at a glance.

Hỏi đáp

N/A

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Admin Post Info” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Admin Post Info” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Admin Post Info” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

Version: 1.0 – Launch