Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Admin Notices for WooCommerce Admin

Mô tả

Some plugins are incompatible with WooCommerce Admin because this plugin hide the common WordPress admin notices. With this plugin you can see the notices again.

Cài đặt

  • Download and activate WooCommerce Admin.
  • Download and activate Admin notices for WooCommerce.
  • Your notices will show immediately.

Hỏi đáp

Have any incompatibility with any plugin?

No, this plugin works only with WooCommerce Admin activated.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Admin Notices for WooCommerce Admin” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

  • Fix notices for WooCommerce Admin 0.20.0 or higher.

1.0

  • First stable version