Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Admin Language

Mô tả

This plugin allows to have admin panel in different language (for example, admin’s native language) from blog’s home language. This is useful when you have blog in e.g. german but you want to have admin panel in english.

This plugin works simply. It adds a “Language” form element in user profile.

It works in Dashboard as well as on the blog’s homepage.

Ảnh màn hình

  • Language setup in profile page

Cài đặt

  1. Upload ‘admin-language’ folder to the ‘/wp-content/plugins/’ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Go to ‘Your Profile’ page and set your default language

Hỏi đáp

Does the plugin affect to blog’s language?

No, it doesn’t

I can’t find the ‘Language’ form element!

It’s under ‘Keyboard Shortcuts’ element (4th from the top)

Đánh giá

18 Tháng Sáu, 2018
From WordPress 4.8.6 (or maybe slightly earlier) the plugin no longer seems to work. My entire site was blank and I could not even login to Wordpress. Removing the plugin solved the issue.
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Admin Language” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp