admin-language-per-user

Mô tả

This plugin has been closed as of 19 Tháng Mười Một, 2022 and is not available for download. Lý do: Vi phạm Guideline.

Đánh giá

22 Tháng Mười, 2016
This plugin is the best I've used so far to keep my admin in English regardless of the site language. It's the only plugin so far that enforces English on all admin screens all the time.
Đọc tất cả 13 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Admin Language Per User” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp