Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Admin Keys

Mô tả

Use the WordPress admin with keyboard shortcuts instead of relying on your mouse for everything. The plugin utilizes Mousetrap for handling key bindings. The shortcuts included cover basic WordPress admin navigation and actions.

Cài đặt

  1. Upload ‘admin-keys’ folder to ‘/wp-content/plugins/’ directory

  2. Activate the plugin through ‘Plugins’ menu in WordPress Admin

  3. You’re good to go!

Hỏi đáp

  • What are the shortcut keys?

The shortcut keys are documented in the “Help” tab in the WordPress admin.

Got a suggestion for a new shortcut? Create an issue on Github!

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Admin Keys” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.3.0

  • additional shortcuts

1.1.0

  • shortcut modification and code hardening

1.0.0

  • First release