Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Admin in English

Mô tả

Sometimes we want the front end of our blog to be translated for the users, but keep the backend admin panel in English. Admin in English does just that.

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

  1. Unzip admin-in-english--x.x.zip
  2. Upload the admin-in-english directory (not its contents, the whole directory) to /wp-content/plugins/
  3. Activate the plugin through the Plugins menu in WordPress

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
I was messing aro8und with .po .mo files and such, for a website in Vietnamese but back-end in English. This plugin saved my day in 20s!
Đọc tất cả 30 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Admin in English” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.2.1

  • Bugfix: prevent possible fatal in WordPress 3.6.1. See https://core.trac.wordpress.org/ticket/25294 for backgroud.

1.2

  • Don’t change the locale of frontend AJAX requests. Props Coen Jacobs.

1.1

  • Include wp-login.php in the list of URL in English.

1.0

  • Initial version.