Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Admin IDE Dark Mode

Mô tả

IDE from admin section can hurts your developer’s eyes. Protect yourself from blindness with this lightweight plugin.

Cài đặt

 1. Upload the plugin folder to your /wp-content/plugins/ folder.
 2. Go to the Plugins page and activate the plugin.

Hỏi đáp

No FAQ yet.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Admin IDE Dark Mode” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

2.04

 • Update issues

2.03

 • Update issues

2.02

 • Lot of directory changes

2.01

 • Plugin notice fix + moving the plugin home inside settings admin panel + add information panel

1.9

 • Plugin notice fix

1.8

 • Plugin notice fix

1.7

 • Plugin notice fix

1.6

 • Plugin notice fix

1.5

 • Plugin notice fix

1.4

 • Plugin update fix

1.3

 • Plugin loading optimized

1.2

 • Plugin update fix

1.1

 • Main functionnality bug fix

1.0

 • Plugin released.